خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
ورود
ایمیل :
   کد :
خرید و فروش

لینک های مفید
فایلهای موجود جهت انتقال سرمایه
تصاویر تزئینی است
1393/12/05
داروخانه فعال در کل تهران بدون ملک
1393/11/18
داروخانه شبانه روزی غیر فعال در حومه تهران
1393/10/23
داروخانه در مارلیک ملارد ملک استیجاری مغازه به مساحت 43 متر با بالکن با فروش 2/5 الی 3 میلیون قراداد با بیمه
1393/10/17
داروخانه در شهر قدس ملک استیجاری با فروش 2 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/09/17
داروخانه در اسلامشهر ملک استیجاری با فروش 2 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ودیعه 20 میلیون اجاره بها 2 میلیون
1393/09/16
داروخانه در کرج با ملک استیجاری با فروش 5 میلیون قراداد با کلیه بیمه ها
1393/09/01
داروخانه در منطقه 14 با سرقفلی به مساحت 25 متر و6 متر انباری فروش نقدی 5 میلیون قرارداد با بیمه ها
1393/08/26
داروخانه فعال در منطقه 6 مغازه با مالکیت شش دانگ به مساحت 5/27 متر بالکن 12 متر با پارکینگ با فروش 3 میلیون قرارداد با کلی ه بیمه ها
1393/08/03
داروخانه در اسلامشهر آپارتمان به مساحت 70 متر 40متر مغازه با فروش 5/500 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها 3 دانگ سهم فقط به دکتر داروساز واگذار می گردد.
1393/07/19
داروخانه در اصفهان ملک استیجاری با فروش 3میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 15 میلیون اجاره بها 2/250 میلیون
1393/07/06
داروخانه ملک استیجاری در منطقه 10 بافروش 5 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/06/08
داروخانه در منطقه 4 با مالکیت کل زمین 60 متر در 3 طبقه با فروش 4 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/04/29
داروخانه در منطقه 6 با سرقفلی به مساحت 8/52 متر با فروش 7 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/04/16
داروخانه در حومه رباط کریم ملک استیجاری با فروش 200/1 قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 3 میلیون اجاره بها 700 هزار
1393/04/04
داروخانه غیر فعال در کمال شهر
1393/03/29
مدارک برای تاسیس داروخانه : 1- کپی پروانه دائم2- کپی صلاحیت مسئول فنی پشت ورو- کپی شناسنامه- کپی کارت ملی -کپی کارت نظام پز شکی-
1393/03/29
مدارک لازم برای ابطال داروخانه: 1- کپی پروانه تاسیس 2- کپی شناسنامه وکارت ملی- کپی بیمه ها
1393/03/08
داروخانه در منطقه 1 به مساحت 160 متر با مالکیت (یا ملک استیجاری) با فروش 7 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/03/05
داروخانه در منطقه 18 با مالکیت به مساحت 55 متر مغازه 12 متر زیرزمین با فروش 200/1 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/02/09
داروخانه شبانه روزی در منطقه 5 آپارتمان با مالکیت 77 متر با فروش نقدی 11 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/01/19
داروخانه شبانه روزی در منطقه 10 ملک استیجاری به مساحت 66 متر با فروش 6 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 50 میلیون اجاره بها 2/100 میلیون
1392/12/14
داروخانه نیمه وقت در شهر قم با مالکیت 62 متر با فروش 2 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/11/15
داروخانه در منطقه نسیم شهر ملک اجاره ودیعه 10 میلیون فروش نقدی 2/800 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/11/15
داروخانه در فردیس کرج ملک استیجاری با فروش نقدی 3/800 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/05/15
داروخانه در منطقه 13 با ملک استیجاری با فروش 1میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1391/03/27
خانه همبستگی داروسازان ایران مشاوره در امور انتقال سرمایه ومعرفی مسئول فنی وکارمند داروخانه را به شما داروسازان معرفی می نماید
1390/02/22
خانه همبستگی داروسازان سالها است که خدمات مشاوره در زمینه انتقال سرمایه داروخانه میدهد. این خدمات بسیار جامع و بروز بوده و با بهرگیری از این خدمات میتوانید از مشاوره حقوقی بهره مند شوید
تبلیغات
copyright:poorshahmiri.com