خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
ورود
ایمیل :
   کد :
خرید و فروش

لینک های مفید
فایلهای موجود جهت انتقال سرمایه
تصاویر تزئینی است
1394/01/31
داروخانه روزانه در منطقه 15 ملک استیجاری مغازه به مساحت 100 متر با فروش 4/500 قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 100 میلیون تومان اج اره بها 8 میلیون تومان
1394/01/23
داروخانه در منطقه 14 با مالکیت به مساحت 34 متر با ارتفاع 5 متر پارکینگ -انباری- با فروش 5 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1394/01/18
داروخانه بدون دارو در رباط کریم
1394/01/18
امتیاز شرکت دارویی تک نسخه ای واگذار می شود
1394/01/17
داروخانه شبانه روزی در منطقه 5 ملک استیجاری با فروش 19 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها به مساحت 85 متر ودیعه یکصد میلیون تومان ا جاره بها 4/500 میلیون تومان
1393/12/05
داروخانه فعال در کل تهران بدون ملک
1393/11/18
داروخانه شبانه روزی غیر فعال در حومه تهران
1393/03/29
مدارک برای تاسیس داروخانه : 1- کپی پروانه دائم2- کپی صلاحیت مسئول فنی پشت ورو- کپی شناسنامه- کپی کارت ملی -کپی کارت نظام پز شکی-
1393/03/29
مدارک لازم برای ابطال داروخانه: 1- کپی پروانه تاسیس 2- کپی شناسنامه وکارت ملی- کپی بیمه ها
1391/03/27
خانه همبستگی داروسازان ایران مشاوره در امور انتقال سرمایه ومعرفی مسئول فنی وکارمند داروخانه را به شما داروسازان معرفی می نماید
1390/02/22
خانه همبستگی داروسازان سالها است که خدمات مشاوره در زمینه انتقال سرمایه داروخانه میدهد. این خدمات بسیار جامع و بروز بوده و با بهرگیری از این خدمات میتوانید از مشاوره حقوقی بهره مند شوید
تبلیغات
copyright:poorshahmiri.com