خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
ورود
ایمیل :
   کد :
خرید و فروش

لینک های مفید
فایلهای موجود جهت انتقال سرمایه
تصاویر تزئینی است
1394/09/17
داروخانه غیر فعال در شهریار فاز یک
1394/08/20
داروخانه در قرچک مغازه با مالکیت به مساحت 36 متر ، 20 متر بالکن فروش نقدی 2/700 میلیون قرداد با کلیه بیمه ها
1394/07/30
داروخانه فعال در پاکدشت ملک استیجاری با فروش 1 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 2 میلیون اجاره بها 500 هزار تومان
1394/07/30
داروخانه غیر فعال در لواسانات
1394/07/28
داروخانه غیر فعال در اسلامشهر
1394/07/26
داروخانه غیر فعال در رباط کریم
1394/07/14
داروخانه غیر فعال در اسلامشهر
1394/06/22
داروخانه غیر فعال در شهر تهران
1394/06/21
داروخانه در قزوین شهرک پریوسیفان ملک استجاری با فروش 1/200 میلیون قرارداد روستایی و تامین اجتماعی ودیعه 3 میلیون اجاره بها 450 هزار
1394/06/17
داروخانه غیر فعال در قلعه حسن خان
1394/06/17
داروخانه در شهرستان کامیاران ملک استیجاری به مساحت 21 متر و25 متر انباری با فروش 1/500 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ویعه 10 میلیون وکل اجاره بهای یک سال 15 میلیون می باشد وسالی 120 امتیاز دارد.
1394/05/10
داروخانه فعال در شهرستان تویسرکان ملک اجاره به مساحت 35 متر مغازه و60متر انبار با فروش 3/500 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1394/05/10
داروخانه غیر فعال در تهران جهت ابطال وهمزمان تاسیس
1394/04/24
داروخانه در اسلامشهر ملک استیجاری با فروش 3 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1394/03/30
تک داروخانه نیمه وقت در حومه قزوین ملک استیجاری با فروش 500 هزار تومان قرادادبا کلیه بیمه ها
1394/03/25
داروخانه در نسیم شهر ملک استیجاری با فروش 3 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1394/03/12
داروخانه غیر فعال در شهر ملارد
1394/03/11
داروخانه فعال در استان گیلان ملک استیجاری با فروش 5/500 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 9 میلیون اجاره بها 3/700 میلیون
1394/03/09
داروخانه با مالکیت در حومه گیلان به مساحت 42متر 40 متر انباری با فروش 2/700 میلیون قراردادبا کلیه بیمه ها
1394/03/02
داروخانه فعال در مرکز جراحی در منطقه 6 (واگذاری سهام) آپارتمان به مساحت 53 متر با فروش 5 میلیون قراداد با کلیه بیمه ها
1394/02/30
داروخانه فعال با سرقفلی مغازه در منطقه 14 به مساحت 33 متر با فروش 5 میلیون قراداد با کلیه بیمه ها
1394/01/31
داروخانه روزانه در منطقه 15 ملک استیجاری مغازه به مساحت 100 متر با فروش 4/500 قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 100 میلیون تومان اج اره بها 8 میلیون تومان
1394/01/23
داروخانه در منطقه 14 با مالکیت به مساحت 34 متر با ارتفاع 5 متر پارکینگ -انباری- با فروش 5 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1394/01/18
داروخانه بدون دارو در رباط کریم
1394/01/18
امتیاز شرکت دارویی تک نسخه ای واگذار می شود
1393/12/05
داروخانه فعال در کل تهران بدون ملک
1393/03/29
مدارک لازم برای ابطال داروخانه: 1- کپی پروانه تاسیس 2- کپی شناسنامه وکارت ملی- کپی بیمه ها
1393/03/29
مدارک برای تاسیس داروخانه : 1- کپی پروانه دائم2- کپی صلاحیت مسئول فنی پشت ورو- کپی شناسنامه- کپی کارت ملی -کپی کارت نظام پز شکی-
1391/03/27
خانه همبستگی داروسازان ایران مشاوره در امور انتقال سرمایه ومعرفی مسئول فنی وکارمند داروخانه را به شما داروسازان معرفی می نماید
1390/02/22
خانه همبستگی داروسازان سالها است که خدمات مشاوره در زمینه انتقال سرمایه داروخانه میدهد. این خدمات بسیار جامع و بروز بوده و با بهرگیری از این خدمات میتوانید از مشاوره حقوقی بهره مند شوید
تبلیغات
copyright:poorshahmiri.com