خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
خانه همبستگی داروسازان
ورود
ایمیل :
   کد :
خرید و فروش

لینک های مفید
فایلهای موجود جهت انتقال سرمایه
تصاویر تزئینی است
1393/01/20
داروخانه شبانه روزی در منطقه 4 با مالکیت به مساحت 40 متر با فروش 10 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1393/01/19
داروخانه شبانه روزی در منطقه 10 ملک استیجاری به مساحت 66 متر با فروش 6 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 50 میلیون اجاره بها 2/100 میلیون
1392/12/24
داروخانه ملک اسیجاری در حومه شهر تهران فروش نقدی 1/700 میلیون قرار داد با کلیه بیمه ها
1392/12/14
داروخانه نیمه وقت در شهر قم با مالکیت 62 متر با فروش 2 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/11/29
داروخانه در حومه اراک ملک استیجاری با فروش 1/200 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها ودیعه 5 میلیون اجاره بها 1/200 میلیون
1392/11/15
داروخانه در منطقه نسیم شهر ملک اجاره ودیعه 10 میلیون فروش نقدی 2/800 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/11/15
داروخانه در فردیس کرج ملک استیجاری با فروش نقدی 3/800 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/10/19
داروخانه در منطقه 7 فروش نقدی 2/500 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/10/03
مدارک لازم برای فروش داروخانه کپی پروانه تاسیس- کپی شناسنامه - کپی از بیمه ها
1392/10/03
مدارک برای خرید داروخانه کپی پروانه دائم - کپی صلاحیت مسئول فنی- کپی شناسنامه -کارت ملی - کارت انجمن
1392/06/20
داروخانه در منطقه 9 با مالکیت به مساحت 80 متر 12 متر انباری بافروش نقدی 5 میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/05/15
داروخانه در منطقه 13 با ملک استیجاری با فروش 1میلیون قرارداد با کلیه بیمه ها
1392/05/15
داروخانه در منطقه 14 ملک تجاری سرقفلی با مالکیت با فروش 3/800 قرارداد با کیه بیمه ها
1392/04/04
داروخانه در منطقه 6 سرقفلی با فروش 1میلیون قرداد با کلیه بیمه ها
1391/03/27
خانه همبستگی داروسازان ایران مشاوره در امور انتقال سرمایه ومعرفی مسئول فنی وکارمند داروخانه را به شما داروسازان معرفی می نماید
1390/02/22
خانه همبستگی داروسازان سالها است که خدمات مشاوره در زمینه انتقال سرمایه داروخانه میدهد. این خدمات بسیار جامع و بروز بوده و با بهرگیری از این خدمات میتوانید از مشاوره حقوقی بهره مند شوید
تبلیغات
copyright:poorshahmiri.com